چرا مذهب ما با کراوات جور نیست

ولی کراوات همانطور که واضع و مشخص است به هیچ وجه جنبه پوشیدن و گرما و سرما ندارد ولی حالا به جنبه علامت میپردازیم به نظر من کراوات از نظر جنبه علایمی هم خالی از وجه است همانطور که میدانید در جامعه غربی اکثر مردان از کراوات استفاده میکنند یعنی فقیر و غنی و باسواد و بی سواد- کم سن و مسن -جوان و پیر-شهر نشین و روستا نشین و... . همه از کراوات استفاده میکنند.پس علامت هیچ شخص یا گروهی خاص نیست . حالا این سوال مطرح میشود که کراوات چه فایده ای دارد و چیست ؟که من هم در جواب دادن به این سوال مانده ام و اگر کسی جواب این سیوال را میداند در نظرات بنویسد تا ما هم بی نصیب نباشیم

/ 0 نظر / 4 بازدید