سال 91 هم رسید...

سالی که گذشت پر از خنده و گریه بود..در سالی که رفت عزیزانی از پیش ما رفتند که تا دیروز در کنار ما بودند.

و این روزهای اخر خبر رفتن نریمان مژدهی  و محمد مهدی مقدم از خادمان کاروان راهیان نور دانشگاه ازاد  خیلی تکان دهنده بود. بچه های با صفایی  که همیشه لبخند به لبشون بود .

باز هم شهدا خوبها رو دستچین کردن

رفقا شهادتتون مبارک

سلام ما رو به املاکی و باکری و همت و صیاد و..... برسونین.