سلام

ببخشید که یه مدتی نبودم

راستی چه قدر زود دو شب از شبهای قدر رفت راستش من امسال تصمیم گرفتم بجای اینکه فقط بگم خدایا برام تقدیر خوب رقم بزن یه هدف درست و شرعی انتخاب کنم و از خدا بخوام که اونو تو تقدیرم قرار بده و تو راه رسیدنش کمکم کنه.و از همین فردای شب قدرم به سمت هدفم حرکت کنم.

نظر شما چیه؟حتما نظر بذارید.

شب قدرتون پر قدر. یا علی