میلاد با سعادت سومین اختر تابناک اسمان امامت و ولایت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی بر شما شیعیان بر حقش مبارک باد