میلاد رسول مهربانیها پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص)و امام صادق(ع) بر تمام مسلمین جهان مخصوصا شیعیان بر حقشان مبارک باد