سالروز شهادت  ششمین اختر تابناک اسمان امامت و ولایت و رییس مذهب جعفری بر شما شیعیان بر حقش تسلیت باد