یکی از اشتباهات بشر این است که فکر میکند ظهور یکی از راههای نجات اوست

.

.

.

در حالی که ظهور تنها راه نجات اوست..............................   .

نظر شما چیست؟اخیراً با sms یا ایمیل اذکاری ارسال می‌کنند که مثلاً 8 یا 9 بار بگویید و برای 8 یا 9 نفر بفرستید، 9 روز دیگر یک خبر خوش می‌شنوید و اگر انجام ندهید یک بلا می‌بینید؟ آیا صحت دارد؟ادامه مطلب